VD-VDC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Tài liệu do thầy Nguyễn Công Định sưu tầm và biên soạn phù hợp các em có mục tiêu thi THPTQG điểm 8-9-10 và thầy cô có tài liệu tham khảo, gồm các nội dung: Góc – Khoảng cách (P1) Góc – Khoảng cách (P2) Góc – Khoảng cách (P3) Thể tích khối đa diện […]

VD-VDC TỈ SỐ THỂ TÍCH

Tài liệu được thầy Nguyễn Công Định biên soạn công phu các câu VD-VDC phần tỉ số thể tích, phù hợp luyện thi THPT QG mức điểm 8,9,10; thầy cô dùng làm tài liệu tham khảo. Link tải PDF miễn phí Tại đây Ủng hộ WORD thì nhắn tin thầy Nguyễn Công Định.

VD-VDC CHƯƠNG HÀM SỐ

Tài liệu do thầy Nguyễn Công Định tổng hợp bao gồm khoảng 800 trang ở mức độ VD-VDC chương Hàm số. Tài liệu được chia thành các bài Bài đơn điệu hàm số (4 dạng) Bài cực trị hàm số (3 dạng) Bài GTLN – GTNN (4 dạng) Bài đường tiệm cận (3 dạng) Bài […]

VD-VDC ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Tài liệu được thầy Nguyễn Công Định sưu tầm và biên soạn, bao gồm các câu VD-VDC phần đồ thị hàm số. Tất cả được chia ra thành các dạng: Đồ thị và các phép biến đổi đồ thị. Đồ thị hàm số f'(x). Dùng đồ thị biện luận số nghiệm pt (p-1). Dùng đồ […]

ĐƯỜNG TIỆM CẬN ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Tài liệu do thầy Nguyễn Công Định biên soạn hướng đến các em học sinh có mục tiêu thi THPTQG điểm 8-9-10, GV có tài liệu tham khảo. Tài liệu có các dạng: Xác định đường tiệm cận dựa vào hàm số, BBT. Bài toán chứa tham số Các bài toán khác liên quan đến […]

VD-VDC GTLN, GTNN CỦA HÀM SỐ

Tài liệu được thầy Nguyễn Công Định soạn rất công phu, phù hợp các em học sinh mục tiêu thi 8-9-10 THPT và GV cần tài liệu biên soạn giảng dạy. Tài liệu có 130 trang gồm các dạng Tìm GTLN – GTNN theo hàm số. Tìm GTLN – GTNN hàm nhiều biến. Bài toán […]

CỰC TRỊ HÀM MŨ – LOGA

Tài liệu rất hay nhằm phục vụ cho các em học sinh mục tiêu thi THPTQG điểm 8-9-10; GV có tài liệu tham khảo. Nguồn lấy từ Tạp chí tư liệu toán học, dày 229 trang, PDF. Link tải miễn phí PDF: Tại đây

VD-VDC CỰC TRỊ HÀM SỐ

Tài liệu được thầy Nguyễn Công Định biên soạn công phu gồm các dạng: Tìm cực trị của hàm số. Tìm cực trị của hàm số theo tham số m. Các bài toán khác. Tài liệu ở mức độ VD-VDC phù hợp các em luyện thi THPTQG điểm 8-9-10, GV cần tài liệu tham khảo. […]