ĐƯỜNG TIỆM CẬN ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Tài liệu do thầy Nguyễn Công Định biên soạn hướng đến các em học sinh có mục tiêu thi THPTQG điểm 8-9-10, GV có tài liệu tham khảo.

Tài liệu có các dạng:

  1. Xác định đường tiệm cận dựa vào hàm số, BBT.
  2. Bài toán chứa tham số
  3. Các bài toán khác liên quan đến đường tiệm cận.

Link tải PDF miễn phí Tại đây

Ủng hộ tác giả (20.000 đồng) tải WORD.

Bình luận “ĐƯỜNG TIỆM CẬN ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.