TUYỂN TẬP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÀN QUỐC 2020

Tài liệu được thầy Nguyễn Công Định sưu tầm và tổng hợp các đề thi Học sinh giỏi của nhiều tỉnh trên toàn quốc năm 2019 - 2020. Tài liệu rất hay, dùng để bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT, GV tham khảo nâng cao trình độ.

Tài liệu PDF có 130 trang.

Link tải miễn phí PDF Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.