VD-VDC CHƯƠNG HÀM SỐ

Tài liệu do thầy Nguyễn Công Định tổng hợp bao gồm khoảng 800 trang ở mức độ VD-VDC chương Hàm số. Tài liệu được chia thành các bài

  1. Bài đơn điệu hàm số (4 dạng)
  2. Bài cực trị hàm số (3 dạng)
  3. Bài GTLN - GTNN (4 dạng)
  4. Bài đường tiệm cận (3 dạng)
  5. Bài đồ thị hàm số (5 dạng)
  6. Bài tiếp tuyến (2 dạng)
  7. 5 đề ôn tập chương Hàm số.

Do số lượng trang tương đối nhiều nên trong file PDF này mình thân tặng thầy cô và các em học sinh khoảng 400 trang.

Tải PDF miễn phí Tại đây

Nếu cần bản WORD thì xin ủng hộ công biên soạn chút ít!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.