VD-VDC ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Tài liệu được thầy Nguyễn Công Định sưu tầm và biên soạn, bao gồm các câu VD-VDC phần đồ thị hàm số. Tất cả được chia ra thành các dạng:

  1. Đồ thị và các phép biến đổi đồ thị.
  2. Đồ thị hàm số f'(x).
  3. Dùng đồ thị biện luận số nghiệm pt (p-1).
  4. Dùng đồ thị biện luận số nghiệm pt (p-2).
  5. Sự tương giao của hai đồ thị (p-1).
  6. Sự tương giao của hai đồ thị (p-2).

Link tải PDF miễn phí Tại đây

Ủng hộ 30.000 (nếu cần dùng word).

 

Bình luận “VD-VDC ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.