VD-VDC GTLN, GTNN CỦA HÀM SỐ

Tài liệu được thầy Nguyễn Công Định soạn rất công phu, phù hợp các em học sinh mục tiêu thi 8-9-10 THPT và GV cần tài liệu biên soạn giảng dạy.

Tài liệu có 130 trang gồm các dạng

  1. Tìm GTLN - GTNN theo hàm số.
  2. Tìm GTLN - GTNN hàm nhiều biến.
  3. Bài toán tối ưu
  4. Ứng dụng vào biện luận số nghiệm pt, bpt.

Tải PDF miễn phí Tại đây

Ủng hộ WORD (30.000 đồng) theo hướng dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.