VD-VDC GTLN, GTNN CỦA HÀM SỐ

Tài liệu được thầy Nguyễn Công Định soạn rất công phu, phù hợp các em học sinh mục tiêu thi 8-9-10 THPT và GV cần tài liệu biên soạn giảng dạy.

Tài liệu có 130 trang gồm các dạng

  1. Tìm GTLN - GTNN theo hàm số.
  2. Tìm GTLN - GTNN hàm nhiều biến.
  3. Bài toán tối ưu
  4. Ứng dụng vào biện luận số nghiệm pt, bpt.
GTLN-GTNN-dạng 2-hàm nhiều biến

Ủng hộ WORD (30.000 đồng) theo hướng dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *